Selecteer een pagina

Het administratiekantoor voor het MKB

Uw administratie in goede handen.

Bij ons bent u aan het juiste adres voor uw aangiftes, jaarrekeningen, salarisadministratie en controlling.

Administratiekantoor Schiphorst voert een breed scala aan werkzaamheden uit om uw bedrijf te ondersteunen bij de financiële administratie.

Het bieden van advies en ondersteuning staat hierbij centraal: wij helpen u bij financiële vraagstukken zoals investeringen, financiering en kostenreductie. Ook assisteren wij bij het opstellen van bedrijfsplannen en het verkrijgen van financiering van externe partijen.

Kortom, wij dragen bij aan een efficiënte en correcte financiële administratie, waardoor u zich kunt focussen op uw kernactiviteiten, maar ook aan uw wettelijke verplichtingen kunt voldoen.

Wat wij onder andere voor u uit handen nemen:

Boekhouding

Ons team zorgt voor het bijhouden van de financiële administratie, waaronder het verwerken van inkomsten en uitgaven, het controleren van facturen en bonnetjes. Daarnaast stellen wij financiële overzichten op, zoals de balans en de winst- en verliesrekening.

Salarisadministratie

Sinds jaar en dag verzorgen wij verschillende salarisadministraties, waar het berekenen van salarissen en belastingen, het opstellen van loonstroken en het afhandelen van eventuele arbeidsgerelateerde belastingformaliteiten onderdeel van uitmaakt.

i

Belastingzaken

Ons kantoor bereidt belastingaangiften voor en dient deze in bij de belastingdienst. Zo zorgen wij ervoor dat uw bedrijf voldoet aan de belastingwetgeving, maar ook dat u daar waar mogelijk gebruik kunt maken van fiscale voordelen.

Rapportage en analyse

Wij analyseren uw financiële gegevens en bieden rapporten en analyses aan om inzicht te verschaffen in de financiële prestaties. Deze informatie helpt u bij het nemen van strategische beslissingen en het identificeren van kansen voor verbetering.

Uitgelicht:

Uw Jaarrekeningen snel en professioneel opgesteld

Het opstellen van een nauwkeurig opgestelde jaarrekening is van groot belang voor uw onderneming. Het bestaat uit:

Verzamelen van financiële gegevens

dit omvat alle relevante financiële gegevens van het afgelopen boekjaar, waaronder de inkomsten, uitgaven, activa en passiva.

Verwerken van financiële gegevens

De verzamelde gegevens moeten worden verwerkt om ze in een geschikte vorm te presenteren. Registratie van transacties, zoals inkomsten, kosten en investeringen in de boekhouding van de organisatie is hierbij cruciaal.

Opstellen van de balans

De balans is een belangrijk onderdeel van de jaarrekening en geeft een overzicht van de financiële positie van uw bedrijf. Het opstellen van de balans omvat het verifiëren en registreren van de activa (bijvoorbeeld eigendommen en investeringen) en passiva (bijvoorbeeld schulden en verplichtingen).

Opstellen van de winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening toont alle inkomsten en uitgaven van uw onderneming gedurende een bepaalde periode. Het opstellen van de winst- en verliesrekening omvat het verzamelen van alle relevante gegevens en het berekenen van het nettoresultaat (winst of verlies) van de organisatie.

Analyseren van financiële gegevens

Nadat de jaarrekening is opgesteld, is het belangrijk om de financiële gegevens te analyseren om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid en prestaties van uw onderneming.

Onze klanten

Bel ons kantoor

055 – 53 49 225

Bezoek ons in Apeldoorn

Burg. Jonkheer Quarles van Uffordlaan 57, 7321 ZS Apeldoorn

Stel uw vraag per mail

Een afspraak maken?

Bel 055 – 53 49 225

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 09:00 uur ’s ochtends tot 17:00 uur ’s middags.